Baltarusijoje – leidžiamos apkrovos ašims pavasario laikotarpiu

Nuo 2015 m. kovo 20 d. iki  balandžio 20 d. (pavasario laikotarpiu) Baltarusijos Respublikos transporto ir komunikacij? ministerija 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 7 ?ved? transporto priemoni? leidžiamas apkrovas vienai ašiai nuo 6 t iki 8 t  kai kuriuose Baltarusijos Respublikos keliuose ir j? atkarpose (žr. pridedam? žem?lap?).

Baltarusijos Respublikos Transporto inspekcija  internetin?je svetain?je  http://mtkrbti.by  paskelb?, kad nuo 2015 m. kovo 27 d. Baltarusijos Respublikos respublikiniuose keliuose apkrov? vienai transporto priemon?s ašiai apribojimai, pager?jus oro s?lygoms, panaikinti. Primename, kad min?ti apribojimai buvo ?vesti nuo 2015 m. kovo 20 d. Baltarusijos Respublikos transporto ir komunikacij? ministerijos 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 7.