• MITA - priemonė „Inočekiai LT“

    Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra dalyvauja VGTU Verslo vadybos fakultete vykdomuose projektuose. 2010-2011 m. buvo dalyvauta ES struktūrinės paramos pagrindu finasuojamame projekteIntegruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms”. Plačiau…